Zobowiązanie Co to jest?

Zobowiązanie jest stosunkiem cywilnoprawnym, w którym występują strony takie jak wierzyciel oraz dłużnik.

Wierzyciel to osoba, której przysługuje świadczenie, nazywane również wierzytelnością.

Kodeks cywilny definiuje zobowiązanie w następujący sposób: zobowiązanie polega na tym, że wierzyciel może żądać od dłużnika świadczenia, a dłużnik powinien świadczenie spełnić.

Niespodzianka Publikujemy ranking kont osobistych

Pojęcie wyjaśniliśmy z pomocą:
1. Internetowy System Aktów Prawnych, Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19640160093/U/D19640093Lj.pdf, dostęp: 13 października 2020.
2. Wikipedia, Zobowiązanie, 11 lutego 2020, https://pl.wikipedia.org/wiki/Zobowi%C4%85zanie, dostęp: 13 października 2020.

Staraliśmy się, by tekst był poprawny pod względem merytorycznym i językowym.
Jeżeli znalazłeś błąd, napisz do nas: [email protected].
Dziękujemy, że przeczytałeś objaśnienie tego pojęcia!