Zdolność kredytowa Co to jest?

By uzyskać kredyt, wymagane jest posiadanie przez kredytobiorcę zdolności kredytowej.

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe definiuje zdolność kredytową jako: zdolność do spłaty zaciągniętego kredytu wraz z odsetkami w terminach określonych w umowie.

Proces badania zdolności nazywany jest analizą kredytową.

Czynniki, które wpływają na zdolność kredytową to na przykład wysokość oraz systematyczność uzyskiwanych dochodów, historia kredytowa i wiek kredytobiorcy.

Niespodzianka Publikujemy ranking kont osobistych

Pojęcie wyjaśniliśmy z pomocą:
1. Internetowy System Aktów Prawnych, Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe, http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19971400939/U/D19970939Lj.pdf, dostęp: 12 października 2020.
2. Wikipedia, Zdolność kredytowa, 5 grudnia 2019, https://pl.wikipedia.org/wiki/Zdolno%C5%9B%C4%87_kredytowa, dostęp: 12 października 2020.

Staraliśmy się, by tekst był poprawny pod względem merytorycznym i językowym.
Jeżeli znalazłeś błąd, napisz do nas: [email protected].
Dziękujemy, że przeczytałeś objaśnienie tego pojęcia!