Zasada 72 Jak ona działa?

Reguła 72 polega na tym, że dzieląc liczbę 72 przez zakładaną roczną stopę zwrotu z inwestycji, otrzymamy przybliżoną liczbę lat potrzebną do tego, by zainwestowane początkowo pieniądze uległy podwojeniu.

Przykładowo, jeżeli zainwestujesz 1000 PLN w akcje i zakładasz, że średni roczny zysk z inwestycji wyniesie 12%, oznacza to, że zainwestowany kapitał podwoi się po około 6 latach – 72 podzielone przez 12 jest równe 6.

Zasadę 72 można wykorzystać również do sprawdzenia dynamiki spadku siły nabywczej pieniądza pod wpływem inflacji.

Gdy podzielimy 72 przez 6 – przy założeniu, że średnia roczna inflacja wyniesie 6% – otrzymamy 12.

Pieniądze, które dzisiaj posiadamy, będą o połowę mniej warte za około 12 lat.

Warto dodać, że wynik w postaci czasu niezbędnego do podwojenia inwestycji nie uwzględnia podatku Belki oraz inflacji.

Niespodzianka Publikujemy ranking kont osobistych

Pojęcie wyjaśniliśmy z pomocą:
1. Schäfer Bodo, Money – czyli jak pomnożyć swój kapitał, Warszawa, MT Biznes sp. z o.o., 2013.
2. Wikipedia, Reguła 72, 13 lutego 2020, https://pl.wikipedia.org/wiki/Regu%C5%82a_72, dostęp: 5 listopada 2020.

Staraliśmy się, by tekst był poprawny pod względem merytorycznym i językowym.
Jeżeli znalazłeś błąd, napisz do nas: [email protected].
Dziękujemy, że przeczytałeś objaśnienie tego pojęcia!