Zaliczka Co to takiego?

Należy pamiętać, by nie mylić zaliczki z zadatkiem.

Zarówno zaliczka, jak i zadatek to wręczenie drugiej stronie umowy określonej ilości pieniędzy na poczet zapłaty.

Zaliczka nie posiada sprecyzowanej definicji, a sposób działania zadatku został określony w Kodeksie cywilnym.

Jeżeli nie dochodzi do wykonania umowy osoba, która dała zaliczkę, ma prawo do jej zwrotu.

W przypadku zadatku, jeżeli nie dojdzie do wykonania umowy osoba, która dała zadatek może żądać zwrotu kwoty dwa razy wyższej, a gdy zadatek otrzymała, ma prawo go zachować.

Zaliczka – w przeciwieństwie do zadatku – nie stanowi więc formy zabezpieczenia umowy.

Niespodzianka Publikujemy ranking kont osobistych

Pojęcie wyjaśniliśmy z pomocą:
1. Wikipedia, Zadatek, 7 lipca 2020, https://pl.wikipedia.org/wiki/Zadatek, dostęp: 11 listopada 2020.

Staraliśmy się, by tekst był poprawny pod względem merytorycznym i językowym.
Jeżeli znalazłeś błąd, napisz do nas: [email protected].
Dziękujemy, że przeczytałeś objaśnienie tego pojęcia!