Wzrost gospodarczy Co to jest?

Wzrost gospodarczy definiowany jest jako proces zwiększania się zdolności społeczeństwa danego kraju do produkcji dóbr i usług.

Za jeden z mierników wzrostu gospodarczego uznaje się produkt krajowy brutto.

Niespodzianka Publikujemy ranking kont osobistych

Pojęcie wyjaśniliśmy z pomocą:
1. Wikipedia, Wzrost gospodarczy, 2 lipca 2020, https://pl.wikipedia.org/wiki/Wzrost_gospodarczy, dostęp: 12 października 2020.

Staraliśmy się, by tekst był poprawny pod względem merytorycznym i językowym.
Jeżeli znalazłeś błąd, napisz do nas: [email protected].
Dziękujemy, że przeczytałeś objaśnienie tego pojęcia!