Wierzyciel Kto to jest?

Według kodeksu cywilnego: zobowiązanie polega na tym, że wierzyciel może żądać od dłużnika świadczenia, a dłużnik powinien świadczenie spełnić.

Wierzycielem jest więc osoba, u której inna osoba zaciągnęła zobowiązanie.

Zobowiązanie w stosunku do wierzyciela nazywane jest wierzytelnością.

Niespodzianka Publikujemy ranking kont osobistych

Pojęcie wyjaśniliśmy z pomocą:
1. Internetowy System Aktów Prawnych, Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19640160093/U/D19640093Lj.pdf, dostęp: 12 października 2020.
2. Wikipedia, Wierzyciel, 30 czerwca 2015, https://pl.wikipedia.org/wiki/Wierzyciel, dostęp: 12 października 2020.

Staraliśmy się, by tekst był poprawny pod względem merytorycznym i językowym.
Jeżeli znalazłeś błąd, napisz do nas: [email protected].
Dziękujemy, że przeczytałeś objaśnienie tego pojęcia!