WIBID Co to jest?

WIBID, czyli Warsaw Interbank Bid Rate prezentuje wartość oprocentowania lokat na rynku międzybankowym.

Tak, jak WIBOR niesie z sobą informację, po jakim koszcie banki udzielają sobie pożyczek, tak WIBID informuje nas, po jakiej cenie banki składają u siebie depozyty.

Niespodzianka Publikujemy ranking kont osobistych

Różne typy WIBID-u

Szukając wyjaśnienia pojęcia WIBID spotkasz się z jego kilkoma obliczami.

Mamy:

  • WIBID 1M,
  • WIBID 3M,
  • WIBID 6M,
  • WIBID 1Y i inne.

Końcówka dodana do nazwy WIBID określa termin zapadalności lokaty, natomiast wartość oprocentowania podawana jest w ujęciu rocznym.

Jak interpretować WIBID?

Niski WIBID to niskie oprocentowanie na lokatach bankowych. Nie jest to raczej dobra wiadomość dla osób, które lubią zaprzęgać do pracy wolne środki pieniężne przy pomocy lokat.

Mechanizm działa w dwie strony. Czasy, w których WIBID jest wysoki, będą korzystniejsze dla osób odkładających pieniądze na lokatach.

Pojęcie wyjaśniliśmy z pomocą:
1. Wikipedia, WIBID, 2 marca 2020, https://pl.wikipedia.org/wiki/WIBID, dostęp: 21 sierpnia 2020.

Staraliśmy się, by tekst był poprawny pod względem merytorycznym i językowym.
Jeżeli znalazłeś błąd, napisz do nas: [email protected].
Dziękujemy, że przeczytałeś objaśnienie tego pojęcia!