Weksel Co to jest?

To papier wartościowy.

Wystawca weksla, którym jest trasant, zobowiązuje się do bezwarunkowej zapłaty sumy wekslowej na rzecz remitenta.

Wyróżnia się weksel trasowany oraz weksel własny.

Weksel powinien być sporządzony zgodnie z Ustawą z dnia 28 kwietnia 1936 r. Prawo wekslowe.

Niespodzianka Publikujemy ranking kont osobistych

Pojęcie wyjaśniliśmy z pomocą:
1. Internetowy System Aktów Prawnych, Ustawą z dnia 28 kwietnia 1936 r. Prawo wekslowe, http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19360370282/U/D19360282Lj.pdf, dostęp: 11 października 2020.
2. Wikipedia, Weksel, 8 września 2020, https://pl.wikipedia.org/wiki/Weksel, dostęp: 11 października 2020.

Staraliśmy się, by tekst był poprawny pod względem merytorycznym i językowym.
Jeżeli znalazłeś błąd, napisz do nas: [email protected].
Dziękujemy, że przeczytałeś objaśnienie tego pojęcia!