Wakacje kredytowe Czym są?

Zaciągnięcie zobowiązania w postaci kredytu wiąże się ze spłatą rat kredytowych w systemie ciągłym.

Wakacje kredytowe są przerwą w spłacie, czyli zawieszeniem na ustalony czas spłaty rat.

Zawieszenie może dotyczyć wyłącznie części kapitałowej raty.

Istnieje prawdopodobieństwo, że za uruchomienie wakacji kredytobiorca zostanie obciążony przez bank opłatą.

Niespodzianka Publikujemy ranking kont osobistych

Pojęcie wyjaśniliśmy z pomocą:
1. Wikipedia, Wakacje kredytowe, 5 grudnia 2020, https://pl.wikipedia.org/wiki/Wakacje_kredytowe, dostęp: 6 grudnia 2020.

Staraliśmy się, by tekst był poprawny pod względem merytorycznym i językowym.
Jeżeli znalazłeś błąd, napisz do nas: [email protected].
Dziękujemy, że przeczytałeś objaśnienie tego pojęcia!