Upadłość konsumencka Co to jest?

Osoba, która traci zdolność do terminowego regulowania swoich zobowiązań, staje się niewypłacalna.

Upadłość konsumencka polega na redukcji bądź umorzeniu zobowiązań osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, u której powstała niezawiniona niewypłacalność.

Dłużnik wnioskuje o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, natomiast decyzję w sprawie podejmuje sąd rejonowy.

Celem upadłości konsumenckiej jest najpełniejsze zaspokojenie wierzycieli przy jednoczesnym umożliwieniu dłużnikowi prowadzenia godnego życia.

Niespodzianka Publikujemy ranking kont osobistych

Pojęcie wyjaśniliśmy z pomocą:
1. Wikipedia, Upadłość konsumencka, 16 września 2020, https://pl.wikipedia.org/wiki/Upad%C5%82o%C5%9B%C4%87_konsumencka, dostęp: 11 października 2020.

Staraliśmy się, by tekst był poprawny pod względem merytorycznym i językowym.
Jeżeli znalazłeś błąd, napisz do nas: [email protected].
Dziękujemy, że przeczytałeś objaśnienie tego pojęcia!