Umowa poręczenia Co to jest?

To umowa cywilnoprawna stanowiąca dodatkową formę zabezpieczenia dla wierzyciela.

Tak zwany poręczyciel oświadcza, że ureguluje zobowiązanie dłużnika w przypadku, gdyby dłużnik go nie wykonał.

Przepisy prawa dotyczące poręczenia znajdują się w Ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

Niespodzianka Publikujemy ranking kont osobistych

Pojęcie wyjaśniliśmy z pomocą:
1. Internetowy System Aktów Prawnych, Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19640160093/U/D19640093Lj.pdf, dostęp: 6 grudnia 2020.
2. Wikipedia, Umowa poręczenia, 25 listopada 2020, https://pl.wikipedia.org/wiki/Umowa_por%C4%99czenia, dostęp: 6 grudnia 2020.

Staraliśmy się, by tekst był poprawny pod względem merytorycznym i językowym.
Jeżeli znalazłeś błąd, napisz do nas: [email protected].
Dziękujemy, że przeczytałeś objaśnienie tego pojęcia!