Umowa nazwana Co to jest?

To rodzaj umowy gdzie prawa i obowiązki stron regulowane są przez konkretne przepisy prawa.

Umową nazwaną jest na przykład umowa zlecenia oraz umowa o dzieło.

Umowa nieregulowana w szczegółowy sposób przez konkretne przepisy prawa to umowa nienazwana.

Niespodzianka Publikujemy ranking kont osobistych

Pojęcie wyjaśniliśmy z pomocą:
1. Wikipedia, Umowa nazwana, 14 listopada 2017, https://pl.wikipedia.org/wiki/Umowa_nazwana, dostęp: 10 października 2020.

Staraliśmy się, by tekst był poprawny pod względem merytorycznym i językowym.
Jeżeli znalazłeś błąd, napisz do nas: [email protected].
Dziękujemy, że przeczytałeś objaśnienie tego pojęcia!