Transakcja bezgotówkowa Co to jest?

Tak jak do realizacji transakcji gotówkowej potrzebujemy środka płatniczego w postaci fizycznej, tak do realizacji transakcji bezgotówkowej fizyczna postać pieniądza jest nam niepotrzebna.

Podczas transakcji bezgotówkowej dochodzi do transferu środków z jednego rachunku na drugie konto bankowe.

Instrumentami płatności bezgotówkowych są na przykład polecenie przelewu, karta debetowa lub karta kredytowa.

Niespodzianka Publikujemy ranking kont osobistych

Pojęcie wyjaśniliśmy z pomocą:
1. Wikipedia, Transakcja bezgotówkowa, 26 marca 2019, https://pl.wikipedia.org/wiki/Transakcja_bezgot%C3%B3wkowa, dostęp: 10 października 2020.

Staraliśmy się, by tekst był poprawny pod względem merytorycznym i językowym.
Jeżeli znalazłeś błąd, napisz do nas: [email protected].
Dziękujemy, że przeczytałeś objaśnienie tego pojęcia!