Towarzystwo ubezpieczeniowe Co to jest?

Towarzystwo ubezpieczeniowe to inaczej zakład ubezpieczeń.

Dostarcza rozwiązania w zakresie ubezpieczeń osobowych i majątkowych.

Towarzystwa ubezpieczeniowe podlegają pod nadzór Komisji Nadzoru Finansowego.

Niespodzianka Publikujemy ranking kont osobistych

Pojęcie wyjaśniliśmy z pomocą:
1. Wikipedia, Zakład ubezpieczeń, 31 maja 2020, https://pl.wikipedia.org/wiki/Zak%C5%82ad_ubezpiecze%C5%84, dostęp: 9 października 2020.

Staraliśmy się, by tekst był poprawny pod względem merytorycznym i językowym.
Jeżeli znalazłeś błąd, napisz do nas: [email protected].
Dziękujemy, że przeczytałeś objaśnienie tego pojęcia!