System rezerwy pełnej Co to jest?

To system, w którym bank przyjmujący od klienta depozyt nie może obracać pieniędzmi bez jego zgody.

Jeżeli zdeponowałeś pieniądze w banku, którego działalność opiera się wyłącznie na systemie rezerwy pełnej, możesz być pewien, że bank ten nie ogłosi niewypłacalności. Dlaczego?

Ponieważ w jego skarbcu zawsze będzie znajdowało się dokładnie tyle środków, ile zdeponowali w nim klienci banku.

Niespodzianka Publikujemy ranking kont osobistych

Współczesna bankowość

Dzisiejsza bankowość wygląda inaczej. Nie opiera się już na systemie rezerwy pełnej tylko na systemie rezerwy cząstkowej.

System rezerwy cząstkowej daje bankom prawo do tego, by w skarbcu przechowywać jedynie część z wpłaconych przez klientów depozytów. Resztę pieniędzy banki mogą pożyczać w formie kredytów innym klientom.

W systemie rezerwy cząstkowej zachodzi kreacja pieniądza. Banki zwielokrotniają każdą wpłaconą do nich złotówkę. Kreacja pieniądza prowadzi do wzrostu podaży pieniądza w gospodarce, co wpływa na zwiększenie poziomu inflacji.

Różnice w systemach

Tak naprawdę w obu systemach klienci mogą w każdej chwili wypłacić swój depozyt na żądanie.

System rezerwy cząstkowej opiera się jednak bardziej na nadziei banków, że ich klienci nie zdecydują się na wypłatę swoich depozytów – wszyscy i w tym samym czasie.

Jeżeli przyjmiemy, że z wpłaconych przez klientów depozytów banki mają obowiązek zachować w postaci rezerw 5% i w pełni korzystają z prawa do pożyczania reszty pieniędzy klientów, to w przypadku powstania tak zwanej paniki bankowej zwiększają prawdopodobieństwo własnej niewypłacalności.

Na początku wspomnieliśmy, że w systemie rezerwy pełnej ryzyko niewypłacalności nie występuje.

Ponadto, nie dochodzi w nim do kreacji pieniądza.

Pojęcie wyjaśniliśmy z pomocą:
1. Prosta Ekonomia, System rezerw cząstkowych | System rezerwy pełnej, 11 grudnia 2015, https://www.youtube.com/watch?v=lfNI02iZiDE, dostęp: 27 sierpnia 2020.
2. Wikipedia, System rezerw cząstkowych, 8 lutego 2020, https://pl.wikipedia.org/wiki/System_rezerw_cz%C4%85stkowych, dostęp: 27 sierpnia 2020.

Staraliśmy się, by tekst był poprawny pod względem merytorycznym i językowym.
Jeżeli znalazłeś błąd, napisz do nas: [email protected].
Dziękujemy, że przeczytałeś objaśnienie tego pojęcia!