System rezerwy cząstkowej Czym jest system rezerwy cząstkowej?

Na pierwszy rzut oka pojęcie może wydawać się skomplikowane. W rzeczywistości jednak wcale nie jest trudne do zrozumienia.

System rezerwy cząstkowej określa obowiązkową, minimalną ilość rezerwy gotówki, jaką bank powinien zachować w stosunku do złożonego w nim depozytu.

Abyś mógł lepiej zrozumieć działanie całego systemu, przedstawimy Ci teraz konkretny przykład.

Niespodzianka Publikujemy ranking kont osobistych

Bank pożycza moje pieniądze?

Załóżmy, że wpłacasz na swoje konto w banku 1000 PLN. Bank komercyjny wcale nie musi przenosić całości wpłaconych przez Ciebie środków do banku centralnego.

Bank może zatrzymać jedynie część wpłaconego kapitału, a resztą – zgodnie z działaniem systemu rezerw cząstkowych – ma prawo obracać, udzielając kredytów innym klientom. Jaki procent z wpłaconych przez Ciebie środków bank musi przekazać do rezerw?

Ta wartość jest zmienna i może ulegać zmianie. Dla przykładu, w 2009 roku było to 3%. Natomiast w 2020 roku wartość stopy rezerwy obowiązkowej wynosiła już tylko 0,5%. W praktyce oznacza to, że z 1000 PLN, jakie zdecydowałeś się wpłacić na konto, do rezerw bank ma on obowiązek odprowadzić 5 PLN.

Wypłacaj, kiedy chcesz

Oczywiście możesz wypłacić 100% wpłaconych przez siebie środków w dowolnym momencie.

Zauważ jednak, że gdyby w tym samym czasie na podobne działanie zdecydowali się wszyscy inni klienci banku, stałby się on niewypłacalny. Działanie systemu rezerwy cząstkowej sprawia, że rezerwy są znacznie mniejsze od ilości zdeponowanej w banku gotówki.

Warto zaznaczyć, że system rezerwy cząstkowej prowadzi do kreacji pieniądza bezgotówkowego. Pieniądz ten jest traktowany jak gotówka.

Zjawisko kreacji pieniądza wpływa na zwiększenie jego podaży a przez to spadek siły nabywczej.

Pojęcie wyjaśniliśmy z pomocą:
1. Wikipedia, System rezerw cząstkowych, 8 lutego 2020, https://pl.wikipedia.org/wiki/System_rezerw_cz%C4%85stkowych, dostęp: 9 sierpnia 2020.

Staraliśmy się, by tekst był poprawny pod względem merytorycznym i językowym.
Jeżeli znalazłeś błąd, napisz do nas: [email protected].
Dziękujemy, że przeczytałeś objaśnienie tego pojęcia!