Syndyk Co to jest za funkcja?

Dawniej syndykiem była osoba, która zarządzała majątkiem podmiotu postawionego w stan upadłości, dążąc do najlepszego zaspokojenia wierzycieli tego podmiotu.

Obecnie do pełnienia funkcji syndyka wymagane jest posiadanie licencji doradcy restrukturyzacyjnego.

Niespodzianka Publikujemy ranking kont osobistych

Pojęcie wyjaśniliśmy z pomocą:
1. Wikipedia, Syndyk, 13 lipca 2020, https://pl.wikipedia.org/wiki/Syndyk, dostęp: 8 października 2020.

Staraliśmy się, by tekst był poprawny pod względem merytorycznym i językowym.
Jeżeli znalazłeś błąd, napisz do nas: [email protected].
Dziękujemy, że przeczytałeś objaśnienie tego pojęcia!