Stopa zysku Co to jest?

To wskaźnik umożliwiający poznanie stopnia efektywności danej inwestycji.

Jednym ze sposobów na obliczenie stopy zwrotu z inwestycji, jest podzielenie zysku netto przez zainwestowane w przedsięwzięcie pieniądze i pomnożenie otrzymanej liczby przez 100.

Niespodzianka Publikujemy ranking kont osobistych

Pojęcie wyjaśniliśmy z pomocą:
1. Wikipedia, Stopa zysku, 13 grudnia 2015, https://pl.wikipedia.org/wiki/Stopa_zysku, dostęp: 7 grudnia 2020.

Staraliśmy się, by tekst był poprawny pod względem merytorycznym i językowym.
Jeżeli znalazłeś błąd, napisz do nas: [email protected].
Dziękujemy, że przeczytałeś objaśnienie tego pojęcia!