Stopa rezerwy obowiązkowej Co to jest?

Stopa rezerwy obowiązkowej określa minimalną ilość pieniędzy, jaką banki komercyjne muszą wpłacać do banku centralnego.

Jeżeli wartość tej stopy wynosi na przykład 1%, oznacza to, że z każdych zdeponowanych w banku komercyjnym 100 PLN musi on przekazać minimum 1 PLN do banku centralnego.

Bank komercyjny dysponuje prawem, aby pozostałe 99 PLN pożyczyć w postaci kredytu swoim klientom.

Gdy stopa rezerwy obowiązkowej zwiększa się, dochodzi do spadku podaży pieniądza, natomiast gdy stopa rezerwy obowiązkowej zmniejsza się, rośnie podaż pieniądza.

Niespodzianka Publikujemy ranking kont osobistych

Pojęcie wyjaśniliśmy z pomocą:
1. Wikipedia, Stopa rezerwy obowiązkowej, 17 marca 2020, https://pl.wikipedia.org/wiki/Stopa_rezerwy_obowi%C4%85zkowej, dostęp: 8 października 2020.

Staraliśmy się, by tekst był poprawny pod względem merytorycznym i językowym.
Jeżeli znalazłeś błąd, napisz do nas: [email protected].
Dziękujemy, że przeczytałeś objaśnienie tego pojęcia!