Stopa referencyjna Co to jest?

Określa ona rentowność bonów skarbowych emitowanych przez bank centralny, czyli Narodowy Bank Polski.

Bony skarbowe są przedmiotem operacji otwartego rynku.

Stopa referencyjna wraz z innymi podstawowymi stopami procentowymi ustalana jest przez organ Narodowego Banku Polskiego, jakim jest Rada Polityki Pieniężnej.

Wysokość stopy referencyjnej wpływa na poziom WIBOR-u.

Niespodzianka Publikujemy ranking kont osobistych

Pojęcie wyjaśniliśmy z pomocą:
1. Wikipedia, Stopa referencyjna NBP, 26 czerwca 2020, https://pl.wikipedia.org/wiki/Stopa_referencyjna_NBP, dostęp: 8 października 2020.

Staraliśmy się, by tekst był poprawny pod względem merytorycznym i językowym.
Jeżeli znalazłeś błąd, napisz do nas: [email protected].
Dziękujemy, że przeczytałeś objaśnienie tego pojęcia!