Stopa redyskontowa weksli Co to jest?

To stopa określająca oprocentowanie naliczane przez bank centralny za przyjmowanie od banków komercyjnych wcześniej zdyskontowanych weksli.

Stopa redyskontowa weksli wraz z innymi podstawowymi stopami procentowymi ustalana jest przez organ Narodowego Banku Polskiego, jakim jest Rada Polityki Pieniężnej.

Niespodzianka Publikujemy ranking kont osobistych

Pojęcie wyjaśniliśmy z pomocą:
1. Encyklopedia Zarządzania, Stopa redyskontowa, 22 maja 2020, https://mfiles.pl/pl/index.php/Stopa_redyskontowa, dostęp: 8 października 2020.

Staraliśmy się, by tekst był poprawny pod względem merytorycznym i językowym.
Jeżeli znalazłeś błąd, napisz do nas: [email protected].
Dziękujemy, że przeczytałeś objaśnienie tego pojęcia!