Stopa procentowa Co to takiego?

Potocznie moglibyśmy napisać, że stopa procentowa jest ceną, jaką należy zapłacić za pożyczony pieniądz – są to po prostu odsetki naliczane od pożyczonego kapitału.

Stopę procentową podaje się w procentach. Wartość ta przedstawia cenę kapitału w ujęciu rocznym.

Samo pojęcie stopy procentowej jest mocno ogólne. Istnieje bowiem kilka typów stopy procentowej. Warto je znać, by móc w miarę komfortowo poruszać się w przestrzeni związanej z oprocentowaniem.

Niespodzianka Publikujemy ranking kont osobistych

Poznaj ważne stopy procentowe

Poniżej rozpisaliśmy Ci różne rodzaje stóp procentowych – dobrze, abyś wiedział, czym każda z nich się charakteryzuje oraz jakiego kontekstu finansowego dotyczy.

Są to:

Umiejętność rozróżniania powyższych pojęć powinna znacznie ułatwić Ci ocenę bieżącej sytuacji rynkowej oraz atrakcyjności poszczególnych produktów finansowych.

Pojęcie wyjaśniliśmy z pomocą:
1. Europejski Bank Centralny, Jaka jest różnica między nominalną a realną stopą procentową?, 25 maja 2016, https://www.ecb.europa.eu/explainers/tell-me/html/nominal_and_real_interest_rates.pl.html, dostęp: 19 sierpnia 2020.
2. Narodowy Bank Polski, https://www.nbp.pl/home.aspx?f=/dzienne/stopy.htm, dostęp: 19 sierpnia 2020.
3. Wikipedia, Stopa procentowa, 30 maja 2017, https://pl.wikipedia.org/wiki/Stopa_procentowa, dostęp: 19 sierpnia 2020.

Staraliśmy się, by tekst był poprawny pod względem merytorycznym i językowym.
Jeżeli znalazłeś błąd, napisz do nas: [email protected].
Dziękujemy, że przeczytałeś objaśnienie tego pojęcia!