Środek płatniczy Co to jest?

Środkiem płatniczym są tworzone na potrzeby danego Państwa monety oraz banknoty.

Z racji tego, że środek płatniczy jest akceptowany przez społeczeństwo, posługiwanie się nim umożliwia skuteczne realizowanie transakcji.

Emitentem środka płatniczego jest bank centralny.

Niespodzianka Publikujemy ranking kont osobistych

Pojęcie wyjaśniliśmy z pomocą:
1. Wikipedia, Środek płatniczy, 18 marca 2020, https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Arodek_p%C5%82atniczy, dostęp: 9 października 2020.

Staraliśmy się, by tekst był poprawny pod względem merytorycznym i językowym.
Jeżeli znalazłeś błąd, napisz do nas: [email protected]kontobankoweonline.pl.
Dziękujemy, że przeczytałeś objaśnienie tego pojęcia!