Sprawozdanie finansowe Co to jest?

Sprawozdanie finansowe jest dokumentem, który przedstawia sytuację finansową danego przedsiębiorstwa.

Dotyczy ono konkretnego roku obrotowego.

Sprawozdanie jest tworzone z myślą o osobach spoza przedsiębiorstwa, aby na jego podstawie mogły ocenić sytuację finansową firmy.

W skład sprawozdania finansowego wchodzi rachunek zysków i strat, bilans oraz informacje dodatkowe.

Przepisy prawa dotyczące sporządzania sprawozdania finansowego znajdziesz w Ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

Niespodzianka Publikujemy ranking kont osobistych

Pojęcie wyjaśniliśmy z pomocą:
1. Encyklopedia Zarządzania, Sprawozdanie finansowe, 22 maja 2020, https://mfiles.pl/pl/index.php/Sprawozdanie_finansowe, dostęp: 7 października 2020.
2. Internetowy System Aktów Prawnych, Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19941210591/U/D19940591Lj.pdf, dostęp: 7 października 2020.
3. Wikipedia, Sprawozdanie finansowe, 25 maja 2020, https://pl.wikipedia.org/wiki/Sprawozdanie_finansowe, dostęp: 7 października 2020.

Staraliśmy się, by tekst był poprawny pod względem merytorycznym i językowym.
Jeżeli znalazłeś błąd, napisz do nas: [email protected].
Dziękujemy, że przeczytałeś objaśnienie tego pojęcia!