SORBNET2 Co to jest?

Jest to system rozliczeń wysokokwotowych.

Przy jego pomocy rozliczane są transakcje międzybankowe, operacje polityki pieniężnej, a także wysokokwotowe zlecenia klientów.

Realizacja zleceń w systemie SORBNET2 następuje w czasie rzeczywistym.

SORBNET2 zastąpił w 2013 roku system SORBNET.

Niespodzianka Publikujemy ranking kont osobistych

Pojęcie wyjaśniliśmy z pomocą:
1. Narodowy Bank Polski, https://www.nbp.pl/home.aspx?f=/systemplatniczy/informacja_sorbnet2.html, dostęp: 7 października 2020.
2. Wikipedia, SORBNET2, 23 sierpnia 2019, https://pl.wikipedia.org/wiki/SORBNET2, dostęp: 7 października 2020.

Staraliśmy się, by tekst był poprawny pod względem merytorycznym i językowym.
Jeżeli znalazłeś błąd, napisz do nas: [email protected].
Dziękujemy, że przeczytałeś objaśnienie tego pojęcia!