SKOK Czym jest SKOK?

Pełna nazwa brzmi: Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa.

SKOK jest podlegającą pod Kasę Krajową instytucją finansową – Kasa Krajowa zrzesza pod sobą wszystkie SKOK-i.

Nie myl SKOK-ów z bankami komercyjnymi.

Pamiętaj, że banki to spółki akcyjne, przedsiębiorstwa a ich działania nakierowane są na osiąganie zysku. Banki mają swoich akcjonariuszy, których interesują prezentowane w sprawozdaniach finansowych wyniki.

SKOK-i natomiast to tworzone przez zorganizowaną społeczność spółdzielnie, powstające w celu wspierania potrzeb finansowych swoich członków – nie w celu zarobkowym.

Działalność SKOK-ów jest śledzona przez Komisję Nadzoru Finansowego a gromadzone w nich depozyty objęte Bankowym Funduszem Gwarancyjnym – czyli gwarancją bankową do 100 tysięcy euro.

Niespodzianka Publikujemy ranking kont osobistych

Członkostwo w SKOK-ach

Członkami SKOK-ów mogą być osoby fizyczne, które łączy więź o charakterze zawodowym lub organizacyjnym.

Przystąpienie do SKOK-u wiąże się z koniecznością realizacji pewnych określonych czynności, takich jak na przykład wypełnienie deklaracji członkowskiej i uiszczenie opłaty wpisowej.

Pojęcie wyjaśniliśmy z pomocą:
1. Wikipedia, Spółdzielcza kasa oszczędnościowo-rozliczeniowa, 9 lipca 2020, https://pl.wikipedia.org/wiki/Sp%C3%B3%C5%82dzielcza_kasa_oszcz%C4%99dno%C5%9Bciowo-kredytowa, dostęp: 15 sierpnia 2020.

Staraliśmy się, by tekst był poprawny pod względem merytorycznym i językowym.
Jeżeli znalazłeś błąd, napisz do nas: [email protected].
Dziękujemy, że przeczytałeś objaśnienie tego pojęcia!