Siła nabywcza pieniądza Co to jest?

Siła nabywcza pieniądza mówi o tym, ile dóbr i usług można kupić za określoną jednostkę pieniądza.

Zjawisko inflacji prowadzi do spadku siły nabywczej pieniądza, natomiast zjawisko deflacji do wzrostu jego siły nabywczej.

Niespodzianka Publikujemy ranking kont osobistych

Pojęcie wyjaśniliśmy z pomocą:
1. Encyklopedia Zarządzania, Siła nabywcza pieniądza, 22 maja 2020, https://mfiles.pl/pl/index.php/Si%C5%82a_nabywcza_pieni%C4%85dza, dostęp: 6 października 2020.
2. Wikipedia, Siła nabywcza, 9 maja 2017, https://pl.wikipedia.org/wiki/Si%C5%82a_nabywcza, dostęp: 6 października 2020.

Staraliśmy się, by tekst był poprawny pod względem merytorycznym i językowym.
Jeżeli znalazłeś błąd, napisz do nas: [email protected].
Dziękujemy, że przeczytałeś objaśnienie tego pojęcia!