Rząd Co to jest?

To organ władzy wykonawczej.

Rząd tworzy Rada Ministrów, na której czele stoi Prezes Rady Ministrów nazywany również premierem.

Rząd odpowiedzialny jest za realizację zadań państwa.

Niespodzianka Publikujemy ranking kont osobistych

Pojęcie wyjaśniliśmy z pomocą:
1. Encyklopedia Zarządzania, Rząd, 22 maja 2020, https://mfiles.pl/pl/index.php/Rz%C4%85d, dostęp: 6 października 2020.
2. Wikipedia, Rząd (prawo), 8 czerwca 2020, https://pl.wikipedia.org/wiki/Rz%C4%85d_(prawo), dostęp: 6 października 2020.

Staraliśmy się, by tekst był poprawny pod względem merytorycznym i językowym.
Jeżeli znalazłeś błąd, napisz do nas: [email protected].
Dziękujemy, że przeczytałeś objaśnienie tego pojęcia!