Rynek Co to jest?

Na rynek składają się konsumenci oraz producenci dokonujący między sobą transakcji kupna i sprzedaży.

Rynek może być podzielony ze względu na przedmiot transakcji. W tym przypadku wyróżniamy na przykład rynek towarów, usług czy rynek finansowy.

Niespodzianka Publikujemy ranking kont osobistych

Pojęcie wyjaśniliśmy z pomocą:
1. Principles by Ray Dalio, How The Economic Machine Works by Ray Dalio, 22 września 2013, https://www.youtube.com/watch?v=PHe0bXAIuk0&ab_channel=PrinciplesbyRayDalio, dostęp: 5 października 2020.
2. Wikipedia, Rynek (ekonomia), 3 października 2020, https://pl.wikipedia.org/wiki/Rynek_(ekonomia), dostęp: 5 października 2020.

Staraliśmy się, by tekst był poprawny pod względem merytorycznym i językowym.
Jeżeli znalazłeś błąd, napisz do nas: [email protected].
Dziękujemy, że przeczytałeś objaśnienie tego pojęcia!