Rynek OTC Co to jest?

Skrót OTC pochodzi od: Over-The-Counter Market.

Chcąc przetłumaczyć angielskie rozwinięcie na języku polski, będzie to po prostu rynek pozagiełdowy.

Rynek ten charakteryzuje się tym, że transakcje pomiędzy jego uczestnikami realizowane są w sposób bezpośredni bez udziału giełdy.

Przedmiotem transakcji na rynku pozagiełdowym mogą być na przykład obligacje, instrumenty pochodne i waluty.

Niespodzianka Publikujemy ranking kont osobistych

Pojęcie wyjaśniliśmy z pomocą:
1. Investopedia, Over-The-Counter Market, 30 lipca 2020, https://www.investopedia.com/terms/o/over-the-countermarket.asp, dostęp: 5 października 2020.
2. Wikipedia, Obrót pozagiełdowy, 23 lutego 2019, https://pl.wikipedia.org/wiki/Obr%C3%B3t_pozagie%C5%82dowy, dostęp: 5 października 2020.

Staraliśmy się, by tekst był poprawny pod względem merytorycznym i językowym.
Jeżeli znalazłeś błąd, napisz do nas: [email protected].
Dziękujemy, że przeczytałeś objaśnienie tego pojęcia!