Rynek międzybankowy Co to jest?

To rynek zamknięty, na którym transakcje mogą zawierać między sobą wyłącznie banki.

Przedmiotem transakcji są depozyty międzybankowe i krótkoterminowe papiery dłużne.

Stawkami referencyjnymi na polskim rynku międzybankowym są stopy WIBOR oraz WIBID.

Niespodzianka Publikujemy ranking kont osobistych

Pojęcie wyjaśniliśmy z pomocą:
1. Encyklopedia Zarządzania, Rynek międzybankowy, 21 maja 2020, https://mfiles.pl/pl/index.php/Rynek_mi%C4%99dzybankowy, dostęp: 5 października 2020.
2. Wikipedia, Depozyt międzybankowy, 31 października 2017, https://pl.wikipedia.org/wiki/Depozyt_mi%C4%99dzybankowy, dostęp: 5 października 2020.

Staraliśmy się, by tekst był poprawny pod względem merytorycznym i językowym.
Jeżeli znalazłeś błąd, napisz do nas: [email protected].
Dziękujemy, że przeczytałeś objaśnienie tego pojęcia!