RRSO Co to jest?

To rzeczywista roczna stopa oprocentowania, czyli całkowity koszt kredytu, jaki ponosi konsument.

RRSO wyrażone jest jako procent od pełnej kwoty kredytu w ujęciu rocznym.

Liczba ta uwzględnia w sobie nie tylko oprocentowanie, ale również na przykład koszt prowizji oraz innych usług dodatkowych.

Zgodnie z ustawą o kredycie konsumenckim, kredytodawca zobowiązany jest udostępnić klientowi informację o wysokości RRSO.

Niespodzianka Publikujemy ranking kont osobistych

Pojęcie wyjaśniliśmy z pomocą:
1. Internetowy System Aktów Prawnych, Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim, http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20111260715/U/D20110715Lj.pdf, dostęp: 5 października 2020.
2. Wikipedia, Rzeczywista roczna stopa procentowa, 4 września 2020, https://pl.wikipedia.org/wiki/Rzeczywista_roczna_stopa_oprocentowania, dostęp: 5 października 2020.

Staraliśmy się, by tekst był poprawny pod względem merytorycznym i językowym.
Jeżeli znalazłeś błąd, napisz do nas: [email protected].
Dziękujemy, że przeczytałeś objaśnienie tego pojęcia!