Rolowanie kredytu Co to jest?

Rolowanie nazywane jest także refinansowaniem.

To spłata obecnego zobowiązania przy użyciu nowo zaciągniętego zobowiązania.

Metodę tą stosują na przykład osoby, które nie mają środków na terminową spłatę bieżących zobowiązań.

Skutkiem rolowania może być zwiększenie się zadłużenia kredytobiorcy.

Niespodzianka Publikujemy ranking kont osobistych

Pojęcie wyjaśniliśmy z pomocą:
1. Encyklopedia Zarządzania, Rolowanie, 21 maja 2020, https://mfiles.pl/pl/index.php/Rolowanie, dostęp: 4 października 2020.
2. Wikipedia, Rolowanie kredytu lub obligacji, 6 lipca 2018, https://pl.wikipedia.org/wiki/Rolowanie_kredytu_lub_obligacji, dostęp: 4 października 2020.

Staraliśmy się, by tekst był poprawny pod względem merytorycznym i językowym.
Jeżeli znalazłeś błąd, napisz do nas: [email protected].
Dziękujemy, że przeczytałeś objaśnienie tego pojęcia!