Refinansowanie Co to jest?

To operacja, która polega na spłacie istniejącego zobowiązania przy użyciu zewnętrznych źródeł finansowania. W wyniku tej operacji pierwotne zobowiązanie zostaje zastąpione nowym.

Refinansować można na przykład zobowiązanie długoterminowe, jakim jest kredyt hipoteczny.

Robi się to w przypadku, gdy obecna sytuacja na rynku kredytowym jest korzystniejsza od tej w momencie zaciągnięcia pierwotnego zobowiązania i gdy wykonana kalkulacja rzeczywiście potwierdza, że refinansowanie się opłaci.

Niespodzianka Publikujemy ranking kont osobistych

Pojęcie wyjaśniliśmy z pomocą:
1. Encyklopedia Zarządzania, Refinansowanie, 21 maja 2020, https://mfiles.pl/pl/index.php/Refinansowanie, dostęp: 4 października 2020.
2. Wikipedia, Refinansowanie, 7 sierpnia 2020, https://pl.wikipedia.org/wiki/Refinansowanie, dostęp: 4 października 2020.

Staraliśmy się, by tekst był poprawny pod względem merytorycznym i językowym.
Jeżeli znalazłeś błąd, napisz do nas: [email protected].
Dziękujemy, że przeczytałeś objaśnienie tego pojęcia!