Recesja gospodarcza Co to jest?

Recesja jest zjawiskiem ekonomicznym, które polega na tym, że zahamowany zostaje wzrost gospodarczy.

Jedna z definicji recesji określa ją jako spadek produktu krajowego brutto przez minimum dwa następujące po sobie kwartały.

Recesja gospodarcza wiąże się na przykład z obniżeniem dochodów i wzrostem bezrobocia.

Istnieje możliwość przerodzenia się recesji w depresję gospodarczą, nazywaną również kryzysem gospodarczym.

Niespodzianka Publikujemy ranking kont osobistych

Pojęcie wyjaśniliśmy z pomocą:
1. Wikipedia, Recesja gospodarcza, 1 kwietnia 2020, https://pl.wikipedia.org/wiki/Recesja_gospodarcza, dostęp: 4 października 2020.

Staraliśmy się, by tekst był poprawny pod względem merytorycznym i językowym.
Jeżeli znalazłeś błąd, napisz do nas: [email protected].
Dziękujemy, że przeczytałeś objaśnienie tego pojęcia!