Rachunek powierniczy Co to jest?

To typ rachunku bankowego.

Jednym z jego zadań jest ochrona finansowa stron transakcji, czyli nabywcy oraz sprzedawcy.

Przykładem transakcji, gdzie korzysta się z rachunku powierniczego, jest zakup nieruchomości pochodzącej z rynku pierwotnego.

Rachunek powierniczy zapewnia deweloperowi terminowe uregulowanie przez klienta zapłaty, a stronę kupującą zabezpiecza przed utratą środków w przypadku, gdyby deweloper zbankrutował.

Niespodzianka Publikujemy ranking kont osobistych

Pojęcie wyjaśniliśmy z pomocą:
1. Wikipedia, Escrow, 9 lipca 2019, https://pl.wikipedia.org/wiki/Escrow, dostęp: 7 grudnia 2020.

Staraliśmy się, by tekst był poprawny pod względem merytorycznym i językowym.
Jeżeli znalazłeś błąd, napisz do nas: [email protected].
Dziękujemy, że przeczytałeś objaśnienie tego pojęcia!