Przychód Co to jest?

W odniesieniu do przedsiębiorcy za przychód można uznać sumę pieniędzy – pomniejszoną o podatek VAT – otrzymaną w danym okresie rozliczeniowym z tytułu sprzedaży produktów i usług.

Uzyskanie przychodu rodzi obowiązek zapłacenia podatku.

Pojęcie przychodu nie dotyczy wyłącznie przedsiębiorców, gdyż przychody osiąga się również na przykład ze stosunku pracy.

Nie należy mylić przychodu z dochodem brutto, który otrzymamy, jeżeli od przychodu odejmiemy koszty uzyskania przychodu.

Dochodu brutto nie należy mylić z dochodem netto, który otrzymamy, jeżeli dochód brutto pomniejszymy o należny do zapłacenia podatek.

Niespodzianka Publikujemy ranking kont osobistych

Pojęcie wyjaśniliśmy z pomocą:
1. Poradnik Przedsiębiorcy, Dochód a przychód – jaka jest między nimi różnica?, 3 lipca 2020, https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-dochod-a-przychod-jaka-jest-miedzy-nimi-roznica, dostęp: 14 listopada 2020.
2. Wikipedia, Przychód, 20 kwietnia 2019, https://pl.wikipedia.org/wiki/Przych%C3%B3d, dostęp: 14 listopada 2020.

Staraliśmy się, by tekst był poprawny pod względem merytorycznym i językowym.
Jeżeli znalazłeś błąd, napisz do nas: [email protected].
Dziękujemy, że przeczytałeś objaśnienie tego pojęcia!