Prowizja bankowa Co to jest?

Prowizja jest wynagrodzeniem banku.

Banki mogą pobierać prowizje za wykonywane czynności bankowe i robią to w zgodzie z prawem bankowym.

Prowizja bankowa może zostać pobrana na przykład z tytułu udzielenia kredytu hipotecznego.

Niespodzianka Publikujemy ranking kont osobistych

Pojęcie wyjaśniliśmy z pomocą:
1. Internetowy System Aktów Prawnych, Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe, http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19971400939/U/D19970939Lj.pdf, dostęp: 2 października 2020.
2. Wikipedia, Prowizja, 14 czerwca 2020, https://pl.wikipedia.org/wiki/Prowizja, dostęp: 2 października 2020.

Staraliśmy się, by tekst był poprawny pod względem merytorycznym i językowym.
Jeżeli znalazłeś błąd, napisz do nas: [email protected].
Dziękujemy, że przeczytałeś objaśnienie tego pojęcia!