Próg rentowności Co to jest?

Próg rentowności obrazuje sytuację finansową przedsiębiorstwa, w której przychody zrównują się z ponoszonymi kosztami.

Może być określony jako BEP – to skrót od: Break-Even Point.

Aby obliczyć próg rentowności, należy dokonać podziału kosztów na stałe i zmienne.

Ilościowy próg rentowności oblicza się dzieląc koszty stałe przez marżę jednostkową – otrzymamy informację, ile sztuk produktu należy sprzedać, by osiągnąć próg.

Istnieje również BEP wartościowy oraz procentowy.

Niespodzianka Publikujemy ranking kont osobistych

Pojęcie wyjaśniliśmy z pomocą:
1. Encyklopedia Zarządzania, Próg rentowności, 21 maja 2020, https://mfiles.pl/pl/index.php/Pr%C3%B3g_rentowno%C5%9Bci, dostęp: 12 listopada 2020.
2. Investopedia, Breakeven Point, 5 listopada 2020, https://www.investopedia.com/terms/b/breakevenpoint.asp, dostęp: 12 listopada 2020.
3. Wikipedia, Próg rentowności, 4 października 2020, https://pl.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%B3g_rentowno%C5%9Bci, dostęp: 12 listopada 2020.

Staraliśmy się, by tekst był poprawny pod względem merytorycznym i językowym.
Jeżeli znalazłeś błąd, napisz do nas: [email protected].
Dziękujemy, że przeczytałeś objaśnienie tego pojęcia!