Prawo bankowe Co to jest?

To zbiór przepisów, które regulują działalność instytucji bankowych.

Prawo bankowe dzieli się na prywatne oraz publiczne.

Przepisy na temat prawa bankowego znajdziesz w Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe.

Niespodzianka Publikujemy ranking kont osobistych

Pojęcie wyjaśniliśmy z pomocą:
1. Internetowy System Aktów Prawnych, Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe, http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19971400939/U/D19970939Lj.pdf, dostęp: 1 października 2020.
2. Wikipedia, Prawo bankowe, 1 lipca 2020, https://pl.wikipedia.org/wiki/Prawo_bankowe, dostęp: 1 października 2020.

Staraliśmy się, by tekst był poprawny pod względem merytorycznym i językowym.
Jeżeli znalazłeś błąd, napisz do nas: [email protected].
Dziękujemy, że przeczytałeś objaśnienie tego pojęcia!