Pożyczkodawca ostatniej instancji Kto to taki?

Rolę pożyczkodawcy ostatniej instancji pełni bank centralny.

Rola polega na możliwości udzielenia bankowi komercyjnemu wsparcia finansowego w przypadku wystąpienia zagrożenia utraty płynności przez tę instytucję finansową.

Bank centralny jako pożyczkodawca ostatniej instancji w swoim działaniu dąży do tego, by zapobiegać powstawaniu problemów związanych z płynnością banków komercyjnych.

Niespodzianka Publikujemy ranking kont osobistych

Pojęcie wyjaśniliśmy z pomocą:
1. Encyklopedia Zarządzania, Pożyczkodawca ostatniej instancji, 21 maja 2020, https://mfiles.pl/pl/index.php/Po%C5%BCyczkodawca_ostatniej_instancji, dostęp: 1 października 2020.
2. Wikipedia, Pożyczkodawca ostatniej instancji, 12 sierpnia 2018, https://pl.wikipedia.org/wiki/Po%C5%BCyczkodawca_ostatniej_instancji, dostęp: 1 października 2020.

Staraliśmy się, by tekst był poprawny pod względem merytorycznym i językowym.
Jeżeli znalazłeś błąd, napisz do nas: [email protected].
Dziękujemy, że przeczytałeś objaśnienie tego pojęcia!