Loading...

Pożyczka Co to jest?

Umowa pożyczki to umowa nazwana, w której występuje strona dająca oraz strona biorąca pożyczkę.

Dający przyjmuje na siebie zobowiązanie przeniesienia na własność biorącego określonej ilości środków pieniężnych lub rzeczy.

Biorący natomiast zobowiązuje się do zwrotu udzielającemu pożyczki tej samej ilości środków pieniężnych lub rzeczy.

Do zawarcia umowy pożyczki wystarczy zgodne oświadczenie obydwu stron.

Przepisy dotyczące pożyczki znajdziesz w Ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

Przedmiotem pożyczki mogą być pieniądze oraz rzeczy natomiast w przypadku kredytu tylko pieniądze.

Ponadto, pożyczka może być odpłatna lub nieodpłatna a kredyt jest odpłatny.

Niespodzianka Publikujemy ranking kont osobistych

Pojęcie wyjaśniliśmy z pomocą:
1. Encyklopedia Zarządzania, Pożyczka, 21 maja 2020, https://mfiles.pl/pl/index.php/Po%C5%BCyczka, dostęp: 1 października 2020.
2. Internetowy System Aktów Prawnych, Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19640160093/U/D19640093Lj.pdf, dostęp: 1 października 2020.
3. Wikipedia, Pożyczka, 5 sierpnia 2020, https://pl.wikipedia.org/wiki/Po%C5%BCyczka, dostęp: 1 października 2020.

Znalazłeś błąd? Napisz do nas: kontakt@kontobankoweonline.pl

Wybierz najlepsze konto osobiste

Otwarcie konta bankowego przez internet z użyciem poniższego narzędzia jest naprawdę łatwe!

Dostosuj teraz suwaki porównywarki wedle własnego uznania, podejmij decyzję i w dosłownie kilka minut załóż konto bankowe bez wychodzenia z domu!