Portfel inwestycyjny Co to jest?

Za portfel inwestycyjny uznaje się zbiór aktywów posiadanych przez danego inwestora.

W skład portfela mogą wchodzić aktywa takie jak na przykład akcje, obligacje oraz nieruchomości.

Stopień jego dywersyfikacji zależy od strategii inwestycyjnej powziętej przez właściciela portfela.

Niespodzianka Publikujemy ranking kont osobistych

Pojęcie wyjaśniliśmy z pomocą:
1. Wikipedia, Portfel inwestycyjny, 21 września 2020, https://pl.wikipedia.org/wiki/Portfel_inwestycyjny, dostęp: 5 grudnia 2020.

Staraliśmy się, by tekst był poprawny pod względem merytorycznym i językowym.
Jeżeli znalazłeś błąd, napisz do nas: [email protected].
Dziękujemy, że przeczytałeś objaśnienie tego pojęcia!