Popyt Co to jest?

To ilość dóbr, jaką konsumenci chcą kupić przy danej cenie.

Prawo popytu mówi, że zależność pomiędzy ceną a popytem jest odwrotna.

Czyli jeżeli cena danego dobra rośnie – przy założeniu niezmienności innych elementów – to zmniejsza się ilość jego sprzedaży, a w przypadku gdy cena towaru spada, zwiększa się ilość sprzedaży tego towaru na rynku.

Niespodzianka Publikujemy ranking kont osobistych

Pojęcie wyjaśniliśmy z pomocą:
1. Encyklopedia Zarządzania, Popyt, 21 maja 2020, https://mfiles.pl/pl/index.php/Popyt, dostęp: 1 października 2020.
2. Wikipedia, Popyt, 28 maja 2020, https://pl.wikipedia.org/wiki/Popyt, dostęp: 1 października 2020.

Staraliśmy się, by tekst był poprawny pod względem merytorycznym i językowym.
Jeżeli znalazłeś błąd, napisz do nas: [email protected].
Dziękujemy, że przeczytałeś objaśnienie tego pojęcia!