Podstawowy rachunek płatniczy Czym jest PRP?

Od 8 sierpnia 2018 roku banki krajowe, oddziały banków zagranicznych, instytucje kredytowe oraz spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe są zobowiązane do zapewnienia swoim klientom dostępu do produktu, który jest nazywany podstawowym rachunkiem płatniczym.

Można śmiało napisać, że to prostsza forma standardowego rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego z tą różnicą, że jego prowadzenie oraz realizacja podstawowych operacji finansowych jest bezpłatna.

Niespodzianka Publikujemy ranking kont osobistych

PRP – takie daje możliwości

Rachunek podstawowy powinien zapewnić klientowi możliwość:

Jak więc miałeś okazję przeczytać, czysta podstawa.

To jest darmowe, a za to zapłacisz

Otwarcie, prowadzenie rachunku podstawowego oraz wydanie karty płatniczej jest darmowe.

W ramach usługi banki mają obowiązek zapewnić klientowi realizację minimum 5 darmowych przelewów w miesiącu. Ta sama reguła dotyczy krajowych transakcji płatniczych.

Instytucje finansowe mają prawo pobierać od klienta opłaty za przekroczenie limitu 5 darmowych przelewów i 5 darmowych wpłat lub wypłat z bankomatów, lub wpłatomatów nienależących do dostarczyciela usługi.

Opłaty te nie mogą być jednak wyższe od tych, które najczęściej widniały w cenniku banku na przestrzeni ostatnich 12 miesięcy.

Kto może posiadać rachunek podstawowy?

Zasada jest banalnie prosta.

Podstawowy rachunek płatniczy może posiadać osoba, która na dzień jego otwarcia nie posiada żadnego innego konta w walucie PLN.

Istotną informacją jest, że posiadanie rachunku płatniczego w innej walucie niż PLN nie stanowi problemu przy otwarciu konta podstawowego.

Pojęcie wyjaśniliśmy z pomocą:
1. Komisja Nadzoru Finansowego, Komunikat UKNF dot. realizacji przez dostawców usług płatniczych obowiązków wynikających z ustawy z dnia 30 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych ustaw, implementującej postanowienia dyrektywy PAD, 20 lipca 2017, https://www.knf.gov.pl/o_nas/komunikaty?articleId=57529&p_id=18, dostęp: 8 sierpnia 2020.

Staraliśmy się, by tekst był poprawny pod względem merytorycznym i językowym.
Jeżeli znalazłeś błąd, napisz do nas: [email protected].
Dziękujemy, że przeczytałeś objaśnienie tego pojęcia!