Podaż Co to jest?

To ilość dóbr, jaką oferują ich producenci.

Istotnym czynnikiem wpływającym na podaż jest cena.

Prawo podaży mówi, że jeżeli rośnie cena danego dobra – przy założeniu niezmienności innych elementów – to rośnie również jego ilość, a w przypadku gdy cena towaru spada, zmniejsza się ilość danego towaru na rynku.

Niespodzianka Publikujemy ranking kont osobistych

Pojęcie wyjaśniliśmy z pomocą:
1. Encyklopedia Zarządzania, Podaż, 21 maja 2020, https://mfiles.pl/pl/index.php/Poda%C5%BC, dostęp: 30 września 2020.
2. Wikipedia, Podaż, 12 kwietnia 2019, https://pl.wikipedia.org/wiki/Poda%C5%BC, dostęp: 30 września 2020.

Staraliśmy się, by tekst był poprawny pod względem merytorycznym i językowym.
Jeżeli znalazłeś błąd, napisz do nas: [email protected].
Dziękujemy, że przeczytałeś objaśnienie tego pojęcia!