Podatek Czym jest podatek?

To powszechne i przymusowe świadczenie pobierane przez związek publicznoprawny.

Podatki można podzielić na pośrednie oraz bezpośrednie.

Pośrednie nakładane są na dobra i usługi. Obciążony jest nabywca detaliczny, a przykładem podatku pośredniego jest VAT.

Podatki bezpośrednie nakładane są na dochód lub majątek podatnika, a przykładem jest podatek dochodowy.

Podatki są przeznaczane na realizację działań publicznych.

Niespodzianka Publikujemy ranking kont osobistych

Pojęcie wyjaśniliśmy z pomocą:
1. Encyklopedia Zarządzania, Podatek, 21 maja 2020, https://mfiles.pl/pl/index.php/Podatek, dostęp: 30 września 2020.
2. Wikipedia, Podatek, 17 lutego 2020, https://pl.wikipedia.org/wiki/Podatek, dostęp: 30 września 2020.

Staraliśmy się, by tekst był poprawny pod względem merytorycznym i językowym.
Jeżeli znalazłeś błąd, napisz do nas: [email protected].
Dziękujemy, że przeczytałeś objaśnienie tego pojęcia!