Podatek Belki Co to jest?

To potoczne określenie dla podatku od zysków kapitałowych.

Został wprowadzony w Polsce przez Marka Belkę, a jego stawka wynosi 19%.

Przepisy prawa dotyczące podatku Belki znajdziesz w Ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Niespodzianka Publikujemy ranking kont osobistych

Pojęcie wyjaśniliśmy z pomocą:
1. Internetowy System Aktów Prawnych, Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19910800350/U/D19910350Lj.pdf, dostęp: 30 września 2020.
2. Wikipedia, Podatek od dochodów kapitałowych w Polsce, 1 lipca 2018, https://pl.wikipedia.org/wiki/Podatek_od_dochod%C3%B3w_kapita%C5%82owych_w_Polsce, dostęp: 30 września 2020.

Staraliśmy się, by tekst był poprawny pod względem merytorycznym i językowym.
Jeżeli znalazłeś błąd, napisz do nas: [email protected].
Dziękujemy, że przeczytałeś objaśnienie tego pojęcia!