Płynność finansowa Co to jest?

Płynność finansową można określić jako zdolność przedsiębiorstwa do regulowania bieżących, czyli krótkoterminowych zobowiązań.

Jednym ze skutków utraty płynności finansowej jest ograniczenie rozwoju danego przedsiębiorstwa.

Chwilowa niezdolność do regulowania zobowiązań może przerodzić się w niewypłacalność.

Niespodzianka Publikujemy ranking kont osobistych

Pojęcie wyjaśniliśmy z pomocą:
1. Encyklopedia Zarządzania, Płynność finansowa, 21 maja 2020, https://mfiles.pl/pl/index.php/P%C5%82ynno%C5%9B%C4%87_finansowa, dostęp: 29 września 2020.
2. Wikipedia, Płynność finansowa, 3 sierpnia 2017, https://pl.wikipedia.org/wiki/P%C5%82ynno%C5%9B%C4%87_finansowa, dostęp: 29 września 2020.

Staraliśmy się, by tekst był poprawny pod względem merytorycznym i językowym.
Jeżeli znalazłeś błąd, napisz do nas: [email protected].
Dziękujemy, że przeczytałeś objaśnienie tego pojęcia!