PKB Co to jest PKB?

PKB to skrót od: Produkt Krajowy Brutto.

Możesz się spotkać również ze skrótem GDP, którego angielskie rozwinięcie brzmi: Gross Domestic Product.

PKB określa łączną wartość pieniężną wyprodukowanych w danym kraju oraz w danym czasie dóbr i usług.

Produkt krajowy brutto jest uznawany za miernik kondycji gospodarczej.

Niespodzianka Publikujemy ranking kont osobistych

Pojęcie wyjaśniliśmy z pomocą:
1. Investopedia, Gross Domestic Product (GDP), 1 czerwca 2020, https://www.investopedia.com/terms/g/gdp.asp, dostęp: 29 września 2020.
2. Wikipedia, Produkt krajowy brutto, 28 lutego 2020, https://pl.wikipedia.org/wiki/Produkt_krajowy_brutto, dostęp: 29 września 2020.

Staraliśmy się, by tekst był poprawny pod względem merytorycznym i językowym.
Jeżeli znalazłeś błąd, napisz do nas: [email protected].
Dziękujemy, że przeczytałeś objaśnienie tego pojęcia!